6 جلسه 15 ساعت
15,500,000 ریال
فهرست اساتید این دوره

آمادگی شغلی مدیر صندوق‌ سرمایه گذاری


نوع دوره : غیرحضوری
تعداد ساعات آموزش : 15 ساعت
آمادگی شغلی مدیر صندوق‌ سرمایه گذاری

«این دوره هم اکنون درحال برگزاری می‌باشد و شما می‌توانید یکشنبه هر هفته ویدیو جدید دوره آموزشی را تماشا کنید.»

معرفی بسته آموزشی:

عامل اصلی موفقیت یک صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت آن است. مدیر صندوق جهت اتخاذ تصمیمات، نحوه خدمات و ارتباطی که با مشتریان دارد باید دارای درایت و مهارت کافی بوده تا بتواند به بهترین نحو به اداره امور صندوق بپردازد. مدیر صندوق باید این توانمندی را دارا باشد که تصمیمات مهمی چون خرید‌ و ‌فروش را در زمان مناسب و با روشی سنجیده اتخاذ کند و در راستای درآمدزایی برای مدیریت صندوق و دارندگان واحد سرمایه‌گذاری صندوق، تامین منافع سازمانی و منافع مدیران یک مجموعه بکوشد. شاغلین این عرصه از امکان رشد و پیشرفت شغلی قابل توجهی برخوردارند و به راحتی می‌توانند در حیطه شغلی خویش جابجا شوند.

طول دوره:

8 ساعت


ضمیمه ها