تقویم آموزشی

برنامه دوره های آموزشی مرکز مالی ایران

ردیف

نام دوره
نوع دوره

تاریخ شروع

روزهای برگزاری

ساعات برگزاری

مدت دوره

وضعیت دوره
1 بورس 360 دوره جامع

شنبه

یکشنبه ها

سه شنبه ها

چهارشنبه‌ها

17 الی 20:15

17 الی 20:15

17 الی 20:15

17 الی 20:15

360:00 در حال ثبت‌نام
2 پنجمین دوره آموزشی پرایس اکشن حضوری-آنلاین سه شنبه 3 خرداد 1401

سه‌شنبه‌ها

17 الی 20

30:00 در حال ثبت‌نام
3 اولین دوره مدیریت مالی فردی آنلاین سه شنبه 3 خرداد 1401

سه شنبه ها

17 الی 20

12:00 در حال ثبت‌نام
4 سومین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون FRM دوره جامع جمعه 6 خرداد 1401

پنجشنبه‌ها

جمعه‌ها

14 الی 18

9 الی 13

110:00 در حال ثبت‌نام
5 ششمین دوره DBA بازار سرمایه اسلامی انجمن مالی اسلامی ایران حضوری-آنلاین در حال ثبت‌نام
6 اولین دوره جامع آموزشی حقوق بازار سرمایه آنلاین 80:00 در حال ثبت‌نام
7 چهاردهمین دوره آموزشی تحلیل تکنیکال پیشرفته (امواج الیوت و ابر ایچیموکو) حضوری-آنلاین جمعه 6 خرداد 1401

جمعه‌ها

9 الی 13

16:00 در حال ثبت‌نام
8 پانصد و پانزدهمین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و بررسی نمونه پرونده‌های پولشویی (پیشرفته) حضوری پنجشنبه 12 خرداد 1401

پنجشنبه

9 الی 13

04:00 در حال ثبت‌نام
9 سومین دوره آشنایی با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی IFRS آنلاین پنجشنبه 19 خرداد 1401

پنجشنبه ها

14 الی 18

20:00 در حال ثبت‌نام
10 پانزدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل تکنیکال حضوری-آنلاین جمعه 3 تیر 1401

جمعه‌ها

9 الی 13

32:00 در حال ثبت‌نام
11 اولین دوره آموزشی کپی تریدینگ آنلاین دوشنبه 13 تیر 1401

دوشنبه ها

چهارشنبه ها

17 الی 20

17 الی 20

21:00 در حال ثبت‌نام
12 سومین دوره آموزشی آمادگی آزمون تحلیلگری بازار سرمایه دوره جامع دوشنبه 2 خرداد 1401

روزهای زوج

پنجشنبه‌ها

16 الی 20

16 الی 20

185:00 در حال ثبت‌نام
13 نهمین دوره آموزشی زبان تخصصی CFA آنلاین چهارشنبه 11 خرداد 1401

چهارشنبه‌ها

16 الی 19

15:00 در حال ثبت‌نام
14 پنجمین دوره جامع آمادگی شغلی حسابداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری آنلاین دوشنبه 13 تیر 1401

دوشنبه‌ها

چهارشنبه‌ها

17 الی 20

17 الی 20

45:00 پیش ثبت نام
15 دومین دوره جامع صفر تاصد نرم افزار اکسل آنلاین سه شنبه 21 تیر 1401

یکشنبه ها

سه شنبه ها

18 الی 20

18 الی 20

40:00 پیش ثبت نام
16 پانزدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل بنیادی حضوری-آنلاین یکشنبه 2 مرداد 1401

یکشنبه ها

17 الی 20

30:00 پیش ثبت نام
17 نهمین دوره جامع آمادگی سطح یک آزمون تحلیلگری خبره مالی CFA دوره جامع یکشنبه 1 خرداد 1401

چهارشنبه‌ها

پنجشنبه‌ها

جمعه‌ها

16 الی 20

14 الی 20

9 الی 19

200:00 در حال برگزاری
18 دهمین دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازارسرمایه دوره جامع جمعه 30 اردیبهشت 1401

روزهای فرد

پنجشنبه ها

جمعه‌ها

16 الی 20

10 الی 12:30 و 16 الی 20

9الی 13 و 15 الی 18

150:00 در حال برگزاری
19 چهارمین دوره‌ جامع آمادگی شغلی حسابداری شرکت‌های کارگزاری آنلاین یکشنبه 18 اردیبهشت 1401

یکشنبه‌ها

پنجشنبه‌ها

18 الی 20

17 الی 20

35:00 در حال برگزاری
20 اولین دوره جامع آموزش تجارت بین الملل (مقدماتی تا پیشرفته) دوره جامع جمعه 23 اردیبهشت 1401

شنبه‌ها

چهارشنبه‌ها

پنجشنبه‌ها

جمعه‌ها

16 الی 20

16 الی 20

9 الی 15

9 الی 15

122:00 در حال برگزاری
21 Mini MBA کاربرد علم داده در مالی و کسب‌وکارها (سطح یک) دوره جامع پنجشنبه 12 اسفند 1400

شنبه‌ها

پنجشنبه‌ها

جمعه‌ها

17 الی 20

16 الی 20

10 الی 13

107:00 در حال برگزاری
22 هجدهمین دوره جامع آموزشی کاربردی ارزشگذاری سهام شرکت‌ها آنلاین چهارشنبه 24 فروردین 1401

چهارشنبه‌ها

16 الی 19

27:00 در حال برگزاری
23 نهمین دوره آموزشی آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه دوره جامع جمعه 15 بهمن 1400

روزهای زوج

جمعه‌ها

16 الی 20

10 الی 18

147:00 در حال برگزاری
24 ششمین دوره آموزشی معاملات الگوریتمی با پایتون آنلاین یکشنبه 25 اردیبهشت 1401

یکشنبه‌ها

پنجشنبه‌ها

16 الی 19

16 الی 20

35:00 در حال برگزاری
25 اولین دوره آموزشی تربیت کارشناس خبره بازار بدهی در نهادهای مالی آنلاین چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401

سه‌شنبه‌ها

چهارشنبه‌ها

17 الی 20

17 الی 20

18:00 در حال برگزاری
26 اولین دوره آموزشی ارزیابی طرح‌های اقتصادی با اکسل حضوری-آنلاین سه شنبه 20 اردیبهشت 1401

روزهای زوج

17 الی 20

15:00 در حال برگزاری
27 دومین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون FRM آنلاین جمعه 23 مهر 1400

پنجشنبه‌ها

جمعه‌ها

14 الي 19

9 الي 13 و 14 الي 18

90:00 در حال برگزاری
28 نهمین دوره آموزشی تحلیل و گزارشگری مالی (Financial Statement Analysis) حضوری-آنلاین جمعه 23 اردیبهشت 1401

جمعه ها

پنجشنبه ها

10 الی 13 و 14 الی17

17 الی 20

30:00 در حال برگزاری