تقویم آموزشی

برنامه دوره های آموزشی مرکز مالی ایران

ردیف نام دوره نوع دوره تاریخ شروع روزهای برگزاری ساعات برگزاری مدت دوره وضعیت دوره
1 شانزدهمین دوره آموزشی مقررات اصول بازار سرمایه آنلاین 12:00 در حال ثبت‌نام
2 شانزدهمین دوره آموزشی مقدمات بازارها، ابزارها و نهادهای مالی آنلاین 12:00 در حال ثبت‌نام
3 شانزدهمین دوره آموزشی مقدمات امور مالی شرکتی آنلاین 21:00 در حال ثبت‌نام
4 چهاردهمین دوره آموزشی بازارها و ابزارهای مشتقه‌ها (Derivatives Markets) آنلاین 13:00 در حال ثبت‌نام
5 وبینار مفاهیم پیشرفته در بازار اختیار معامله سهام آنلاین سه شنبه , 08 اسفند 1402

سه شنبه

14:30 الی 16

01:30 در حال ثبت‌نام
6 دومین دوره آموزشی بودجه بندی عملیاتی،مالی و سرمایه‌ای ویژه اشخاص حقوقی حضوری-آنلاین چهارشنبه , 09 اسفند 1402

چهارشنبه ها

16 الی 20

08:00 در حال ثبت‌نام
7 پانصد و پنجاه و ششمین دوره آموزشی مبارزه با پولشویی(پیشرفته) حضوری پنجشنبه , 10 اسفند 1402

پنجشنبه

15 الی 19

04:00 در حال ثبت‌نام
8 دومین دوره آموزشی شناسایی سهام بازیگر محور آنلاین يكشنبه , 13 اسفند 1402

یکشنبه ها

17 الی 19:30

05:00 در حال ثبت‌نام
9 دهمین دوره جامع آمادگی شغلی حسابداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری آنلاین شنبه , 19 اسفند 1402

شنبه ها

17 الی 20

21:00 در حال ثبت‌نام
10 آموزش نرم افزار کوئیک بوکس (QuickBooks) برای حسابداران: موفقیت بین‌المللی با درآمد دلاری آنلاین شنبه , 19 اسفند 1402

شنبه ها و یکشنبه ها

18 الی 20

24:00 در حال ثبت‌نام
11 شانزدهمین دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه دوره جامع سه شنبه , 28 فروردین 1403

روز های فرد

همراه با ویدیو آموزشی مقررات اصول بازار سرمایه

16 الی 20

125:00 در حال ثبت‌نام
12 شانزدهمین دوره آموزشی بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه‌ای آنلاین سه شنبه , 28 فروردین 1403 15:00 در حال ثبت‌نام
13 دومین دوره آموزش جامع حسابرسی داخلی: تشریح کاربردی گام ها در عمل آنلاین شنبه , 01 اردیبهشت 1403

شنبه ها و دوشنبه ها

17 الی 20

42:00 در حال ثبت‌نام
14 مهارت های کپسولی نوآوری ویژه راه اندازی کسب و کار و استارتاپ(نوآفرین) حضوری پنجشنبه , 06 اردیبهشت 1403

پنجشنبه ها

9 الی 13

24:00 در حال ثبت‌نام
15 پانزدهمین دوره آموزشی مقدمات امور مالی شرکتی آنلاین پنجشنبه , 06 اردیبهشت 1403 24:00 در حال ثبت‌نام
16 دومین دوره حسابداری مالی کاربردی (ویژه بازار کار) آنلاین شنبه , 08 اردیبهشت 1403

روزهای زوج

17 الی 20

33:00 در حال ثبت‌نام
17 پنجمین دوره تحلیل صنایع کانی های غیر فلزی حضوری-آنلاین يكشنبه , 09 اردیبهشت 1403

یکشنبه و سه شنبه

17 الی 20

18:00 در حال ثبت‌نام
18 مینی دوره آمادگی آزمون تحلیلگری بازار سرمایه دوره جامع يكشنبه , 16 اردیبهشت 1403 57:00 در حال ثبت‌نام
19 مینی دوره آموزشی مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورت‌های مالی آنلاین دوشنبه , 17 اردیبهشت 1403 09:00 در حال ثبت‌نام
20 دومین دوره آموزشی اصول نگارش و مکاتبات اداری حضوری-آنلاین دوشنبه , 17 اردیبهشت 1403

دوشنبه ها

17 الی 20

09:00 در حال ثبت‌نام
21 شانزدهمین دوره آموزشی فهم و تحلیل صورت‌های مالی آنلاین سه شنبه , 18 اردیبهشت 1403 18:00 در حال ثبت‌نام
22 چهاردهمین دوره جامع آمادگی سطح یک آزمون تحلیلگری خبره مالی CFA دوره جامع چهارشنبه , 19 اردیبهشت 1403

چهارشنبه ها

پنجشنبه ها

جمعه ها

اردیبهشت ماه 1403

تاریخ جلسات دوره متعاقبا اعلام خواهد شد.

16 الی 20

14 الی 20

10 الی 17

210:00 در حال ثبت‌نام
23 مینی دوره آموزشی روش‌های کمی پیشرفته آنلاین چهارشنبه , 19 اردیبهشت 1403 09:00 در حال ثبت‌نام
24 اولین دوره مدل‌سازی تامین مالی شرکت‌ها در اکسل آنلاین پنجشنبه , 20 اردیبهشت 1403

پنجشنبه ها

16 الی 19

24:00 در حال ثبت‌نام
25 مینی دوره آموزشی مباحث پیشرفته امور مالی شرکتی آنلاین شنبه , 22 اردیبهشت 1403 12:00 در حال ثبت‌نام
26 شانزدهمین دوره آموزشی مقدماتی بر اقتصاد آنلاین چهارشنبه , 26 اردیبهشت 1403 32:00 در حال ثبت‌نام
27 ششمین دوره آموزشی تخصصی اصول و فنون و مهارت‌های مذاکره حضوری-آنلاین دوشنبه , 31 اردیبهشت 1403

دوشنبه ها

17 الی 20

15:00 در حال ثبت‌نام
28 دوره آشنایی با بازار سرمایه : گـام اول حضوری-آنلاین پنجشنبه , 03 خرداد 1403

پنجشنبه

جمعه

حد‌ نصاب حضوری این دوره آموزشی 15 نفر است

14 الی 19

9 الی14

10:00 در حال ثبت‌نام
29 دوره آموزشی تحلیل داده و گزارش دهی با Power BI آنلاین شنبه , 05 خرداد 1403

شنبه ها و سه شنبه ها

17:00 الی 20:00

36:00 در حال ثبت‌نام
30 سومین دوره تربیت کارشناس حرفه‌ای تامین مالی (بازار سرمایه) آنلاین يكشنبه , 06 خرداد 1403

یکشنبه ها و سه شنبه ها

خرداد و تیر ماه

17 الی 20

1403

18:00 در حال ثبت‌نام
31 دومین بوت کمپ پایتون در دنیای مالی : از اصول تا پیشرفته دوره جامع سه شنبه , 08 خرداد 1403

روزهای فرد

38جلسه(تاریخ دقیق جلسات دو دوره آخر متعاقبا اعلام خواهد شد.)

16 الی 20 | 17 الی 20 | 18 الی 20

100:00 در حال ثبت‌نام
32 شانزدهمین دوره آموزشی روش های کمی مقدماتی آنلاین پنجشنبه , 10 خرداد 1403 15:00 در حال ثبت‌نام
33 مینی دوره آموزشی مقررات تحلیلگری بازار سرمایه آنلاین دوشنبه , 21 خرداد 1403 09:00 در حال ثبت‌نام
34 ششمین دوره مدیر صندوق های سرمایه گذاری آنلاین چهارشنبه , 23 خرداد 1403

چهارشنبه ها

17 الی 20

15:00 در حال ثبت‌نام
35 مینی دوره آموزشی اقتصاد پیشرفته آنلاین دوشنبه , 01 مرداد 1403 09:00 در حال ثبت‌نام
36 مینی دوره آموزشی مباحث پیشرفته سرمایه گذاری آنلاین شنبه , 20 مرداد 1403 09:00 در حال ثبت‌نام
37 دوازدهمین دوره جامع آمادگی سطح یک آزمون تحلیلگری خبره مالی CFA دوره جامع چهارشنبه , 05 مهر 1402

شنبه ها

چهارشنبه ها

پنجشنبه ها

جمعه ها

17 الی 20

16 الی 20:15

14 الی 20

10 الی 16

200:00 در حال برگزاری
38 اولین دوره پرورش مدیران متخصص در صنعت دارویی کشور دوره جامع چهارشنبه , 22 آذر 1402

چهارشنبه ها و پنجشنبه ها

16 الی 20 - 14 الی 18

122:00 در حال برگزاری
39 دوره آموزشی بررسی صنعت دارو آنلاین چهارشنبه , 22 آذر 1402 40:00 در حال برگزاری
40 بیستمین دوره جامع آموزشی کاربردی ارزشگذاری سهام شرکت‌ها آنلاین چهارشنبه , 29 آذر 1402

چهارشنبه ها

16 الی 19

27:00 در حال برگزاری
41 پانزدهمین دوره آموزشی مقدماتی بر اقتصاد آنلاین يكشنبه , 03 دی 1402 32:00 در حال برگزاری
42 پانزدهمین دوره آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه دوره جامع يكشنبه , 03 دی 1402

روز های فرد

جمعه ها

دوره به صورت آنلاین برگزار می شود

16 الی 20

11 الی 13

125:00 در حال برگزاری
43 دوره آموزشی تولید و زنجیره تامین دارو آنلاین چهارشنبه , 20 دی 1402 42:00 در حال برگزاری
44 بوت کمپ پایتون در دنیای مالی: از اصول تا پیشرفته دوره جامع شنبه , 30 دی 1402

روز های زوج

16 الی 20

100:00 در حال برگزاری
45 دومین دوره بازاریابی در بازار سرمایه به روش کارگاهی و اجرایی حضوری-آنلاین يكشنبه , 01 بهمن 1402

یکشنبه ها و دوشنبه ها و سه شنبه ها

10 جلسه همراه با 2 جلسه پروژه عملی

16 الی 18

24:00 در حال برگزاری
46 مدلسازی مالی و سرمایه گذاری در اکسل آنلاین يكشنبه , 15 بهمن 1402

یکشنبه ها و سه شنبه ها

17:30 الی 20

20:00 در حال برگزاری
47 پانزدهمین دوره آموزشی روش های کمی مقدماتی آنلاین سه شنبه , 17 بهمن 1402 18:00 در حال برگزاری
48 قوانین و مقررات حاکم بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ویژه متولیان) حضوری-آنلاین سه شنبه , 24 بهمن 1402

یکشنبه ها و سه شنبه ها

14 الی 17

21:00 در حال برگزاری
49 پانزدهمین دوره آموزشی فهم و تحلیل صورت‌های مالی آنلاین پنجشنبه , 26 بهمن 1402 15:00 در حال برگزاری
50 دوره آموزشی تحلیل مالی صنعت دارو آنلاین پنجشنبه , 26 بهمن 1402 40:00 در حال برگزاری
51 اولین دوره مرور قوانین و مقررات تامین اجتماعی ویژه ناشران حضوری-آنلاین پنجشنبه , 03 اسفند 1402

پنجشنبه ها

9 الی 13

08:00 در حال برگزاری

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام