10 Sessions 3 Hours
1,050,000 ریال
Certificate
Lecturers

Introduction to derivatives


Type : Online
Duration : 3 Hours
Introduction to derivatives

«شما می‌توانید جلسه اول را به صورت رایگان مشاهده کنید.»

معرفی بسته آموزشی:

یکی از سودآورترین بازارها جهت سرمایه‌گذاری یا پوشش ریسک، بازار مشتقات است. با یادگیری ابزارهای مشتقه، سطح معامله‌گری ما چندین پله ارتقا خواهد یافت. با این ابزار علاوه بر روندهای صعودی بازار، در روندهای نزولی نیز می‌توانیم کسب سود کنیم. در این دوره آموزشی، نحوه فعالیت در بازار ابزارهای مشتقه بورس اوراق بهادار تهران به طور کامل تشریح و آموزش داده می‌شود. تشریح سازوکار بازار قراردادهای آتی(Futures) سبد سهام، قراردادهای اختیار معامله(Options) سهام و آشنایی کامل با نحوه انجام معاملات دوطرفه در این محتوای آموزشی مطرح می‌شود.

Comments about course