8 Sessions 8 Hours
6,500,000 ریال
Certificate
Lecturers

Financial engineering and investment in housing


Type : Online
Duration : 8 Hours
Financial engineering and investment in housing

«شما می‌توانید جلسه اول را به صورت رایگان مشاهده کنید.»

معرفی بسته آموزشی:

سرمایه‌گذاری در هر حوزه‌ای می‌تواند پربازده باشد و سود خوبی را نصیب سرمایه‌گذاران کند؛ اما میزان موفقیت‌آمیز بودن آن به فاکتورهای مهمی ازجمله سطح دانش و آگاهی سرمایه گذار مربوط می‌شود. سرمایه‌گذاری در مسکن نسبت به سایر بازارها ریسک کمتری دارد؛ درصورتیکه برای ورود به این حوزه آگاهانه تصمیم گرفته شود. در حوزه سرمایه‌گذاری در مسکن، فرد می‌تواند به روش‌های مختلف از جمله خرید زمین، خرید آپارتمان، خرید ملک قدیمی، خرید مسکن مهر، خرید ملک اداری، خرید ملک تجاری و موارد دیگر برای سرمایه‌گذاری اقدام کند. این در حالی است که در برخی بازارها از جمله بازار ارز این تنوع وجود ندارد.

Comments about course