17 Sessions 19 Hours
7,500,000 ریال
Certificate
Lecturers

Introduction to commercial law


Type : Online
Duration : 19 Hours
Introduction to commercial law

«شما می‌توانید جلسه اول را به صورت رایگان مشاهده کنید.»

معرفی بسته آموزشی:

قانون تجارت، قواعد و مقررات در زمینه حقوق تجارت است. حقوق تجارت، مجموعه قواعدی است که بر روابط بازرگانان و اعمال تجارتی حاکم است. مقررات مربوط به شرکت‌های تجاری، بسیار گسترده و فنی است؛ همچنین بخش‌های زیادی از این مقررات مشخصاً به وظایف قانونی مدیران، ضمانت‌ اجرای حقوقی و کیفری تخلف پرداخته است. عدم آشنایی با این موضوع می‌تواند هزینه‌های زیادی را برای شرکت‌ها و مدیران به وجود آورد.

این دوره، مدیران شرکت‌های تجاری را با فرآیند تشکیل، ثبت اداره، ادغام و انحلال شرکت‌های تجاری آشنا می‌کند تا در این راستا، ریسک‌های حقوقی کمتری را متحمل شوند. همچنین برای سایر علاقه‌مندان به ویژه سهامداران و پرسنل شرکت‌های تجاری که نسبت به تصمیمات مدیران ذینفع هستند؛ مطالب این دوره می‌تواند مفید باشد.

Comments about course