تصویر برای مدرس احمد پویانفر

احمد پویانفر

دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران، مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان

سوابق تحصیلی:

 • دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران
 • کارشناسی ارشد ریاضیات مالی و معامله گری از دانشگاه سیتی لندن
 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران
 • کارشناسی مديريت بازرگانی از دانشگاه فردوسی مشهد
 • فوق ديپلم حسابداری از آموزشکده شهید شمسی پور

سوابق کاری:

 • مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان
 • مشاور سرمایه گذاری و مالی هلدینگ توسعه ترابر ایرانیان
 • رئیس هیئت مدیره شرکت مدیریت سرمایه گذاری شاخص
 • مشاور مالی تامین سرمایه نوین
 • مشاور اقتصادی هلدینگ صنعتی کاوه

 

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام