12 جلسه 19 ساعت
11,500,000 ریال
دریافت گواهینامه معتبر در پایان دوره
فهرست اساتید این دوره

مدیریت ریسک با رویکرد ERP در صنعت نفت، گاز و انرژی


نوع دوره : غیرحضوری
تعداد ساعات آموزش : 19 ساعت
مدیریت ریسک با رویکرد ERP در صنعت نفت، گاز و انرژی

«شما می‌توانید جلسه اول را به صورت رایگان مشاهده کنید.»

معرفی بسته آموزشی:

در این دوره، شرکت‌کنندگان ضمن آشنایی با مبانی مدیریت و تحلیل انواع ریسک‌های مالی و بانکی مطابق با سرفصل‌های دوره FRM و دستورالعمل‌های کمیته بین‌المللی بازل، نحوه مدیریت ریسک در بازار سرمایه ایران با استفاده از ابزارهای موجود را می‌آموزند. در این دوره اندازه گیری ریسک انواع سبدهای دارایی شامل سهام، اوراق درآمد ثابت و مشتقات با سنجه‌های مختلف ریسک و نحوه تحلیل آن در اتخاذ استراتژی‌های معاملاتی مناسب برای کاهش ریسک آموزش داده می‌شود.