تصویر برای مدرس محمدعلی رستگار

محمدعلی رستگار

دکتری مهندسی مالی و اقتصادی از دانشگاه جنوا ایتالیا، مشاور و عضو کمیته عالی ریسک بانک ملت

سوابق تحصیلی:

  • دکتری مهندسی مالی از دانشگاه جنوا ایتالیا
  • کارشناسی ارشد فاینانس از دانشگاه تورین ایتالیا
  • کارشناسی ارشد ریاضي از دانشگاه صنعتي شریف
  • کارشناسی ریاضی از دانشگاه صنعتي شریف

سوابق کاری:

  • مشاور و عضو کمیته عالی ریسک بانک ملت
  • مشاور بانک صنعت و معدن
  • عضو کمیته فناوری مالی (FinTech) بانک پاسارگاد
  • عضو هیئت مدیره شرکت داده پردازان تدبیر سرمایه (عضو شرکت های گروه مالی پاسارگاد)
  • عضو هیئت علمی گروه مهندسی مالی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس
  • مدرس دانشگاه‌های تهران، امیرکبیر و موسسه عالی بانکداری

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر اولین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون FRM

اولین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون FRM

تاریخ برگزاری : 2020/11/26
100 ساعت
برگزار شد
تصویر دومین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون FRM

دومین دوره آموزشی آمادگی سطح یک آزمون FRM

تاریخ برگزاری : 2021/10/15
29 جلسه
90 ساعت
تصویر پکیج آموزشی FRM

پکیج آموزشی FRM

غیرحضوری
61 جلسه
73 ساعت