22 جلسه 25 ساعت

9,000,000 ریال

دریافت گواهینامه معتبر در پایان دوره
فهرست اساتید این دوره

بسته آموزشی مدیریت ریسک بازار (ویژه فعالان بازار سرمایه)


نوع دوره : غیرحضوری
تعداد ساعات آموزش : 25 ساعت
بسته آموزشی مدیریت ریسک بازار (ویژه فعالان بازار سرمایه)

«شما می‌توانید جلسه اول را به صورت رایگان مشاهده کنید.»

معرفی بسته آموزشی:

با توجه به سیستم اقتصادی و تغییرات مداوم در عوامل محیطی، موضوع مدیرت ریسک در نحوه اداره سازمان‌های مالی و خدماتی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده ‌است.میزان ریسک سازمان‌های مالی نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است. مدیریت ریسک که همواره درصدد به حداکثر رسانیدن درآمد و به حداقل رساندن هزینه‌های عملیاتی است در مراکز و کانون حرکت یا فرایندی قرار می گیرد که باید عملکرد‌های برتر را تعیین نماید.

 

برخی مدیران در برابر این خطر عقب نشینی کرده‌اند و کوشیده اند خودرا از پدیده ریسک به دور نگهدارند. اما برای درک هزینه ریسک باید عوامل به وجودآوردنده ریسک را شناسایی کرد. شناخت این مسیر متحمل آموزش مناسب در خصوص بازار ریسک است، با آموزش اساتید مرکز مالی ایران در مدیریت ریسک بازار متبحر شوید.

 

 

 

 

 

 

نظرات درباره دوره


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام