1 جلسه 2 ساعت
رایگان
دریافت گواهینامه معتبر در پایان دوره
فهرست اساتید این دوره

تحولات اقتصاد کلان و چشم انداز بازار سرمایه


نوع دوره : غیرحضوری
تعداد ساعات آموزش : 2 ساعت
تحولات اقتصاد کلان و چشم انداز بازار سرمایه

«شما می‌توانید جلسه اول را به صورت رایگان مشاهده کنید.»

معرفی بسته آموزشی:

ضرورت بررسی تحولات و چشم انداز بازار سرمایه به دلیل اهمیت روزافزون این بازار است. از آنجا که بین تحولات بازار سرمایه و رکود و رونق اقتصادی رابطه معنی داری وجود دارد، متقابلا سیاست‌ گذاری‌های کلان اقتصادی و به ویژه سیاست‌های پولی نیز بازار سرمایه را تحت تاثیر قرارمی‌دهند. لذا با بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ ارز، قیمت مسکن و سهام در ایران می‌توان وضعیت آن‌ها را در کوتاه مدت و بلندمدت پیش بینی کرد.