90,950,000 ریال

جزیره مالی ویژه بین المللی ها

«مرکز مالی ایران به عنوان جامع‌ترین و معتبر‌ترین نهاد آموزشی برای اولین بار پکیجی آموزشی با مفاهیمی کاربردی برای بهبود سیستم آموزشی در نظر گرفته است.»