4 Sessions 2 Hours
Free
Certificate
Lecturers

Introduction to investment funds


Type : Online
Duration : 2 Hours
Introduction to investment funds

معرفی بسته آموزشی:

معامله‌گری در بازار سرمایه نیازمند داشتن وقت و دانش بسیار زیادی است. با این حال می توان از جذابیت های این بازار بهره برد که ابزارهای مناسب آن، صندوق‌های سرمایه گذاری و اوراق با درآمد ثابت هستند. این نوع از سرمایه گذاری، کم ریسک و مطمئن در بازار مالی محسوب می‌شود. این دوره همچنین برای تمامی افرادی که قصد کنترل و مدیریت ریسک سرمایه خود در بازارهای مالی را دارند؛ بسیار کاربردی و کارآمد است. از مولفه های موفقیت در این بازار، دانش کافی و صرف زمان لازم است که با گذراندن این دوره به سکوی موفقیت نسبت به سایر سرمایه گذاران حرفه ای خواهیم رسید.

Comments about course