23 Sessions 10 Hours
8,500,000 ریال
Certificate
Lecturers

Fundamental analysis


Type : Online
Duration : 10 Hours
Fundamental analysis

«شما می‌توانید جلسه اول را به صورت رایگان مشاهده کنید.»

معرفی بسته آموزشی:

تحلیل بنیادی، روشی برای تحلیل سهام یا اوراق بهادار از طریق محاسبه ارزش ذاتی آن است. این تحلیل با مطالعه تمامی موارد تأثیرگذار بر ارزش، نظیر وضعیت مالی، مدیریت شرکت، صنعت و شرایط اقتصادی کلان انجام می‌شود. هدف اصلی این تحلیل‌، کشف ارزش واقعی دارایی برای مقایسه با قیمت فعلی و در نهایت تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار برای خرید یا فروش سهم و اوراق بهادار است. همچنین باید توجه داشته باشیم که استفاده از این مهارت، در کنار دیگر مهارت‌های تحلیلی منجر به داشتن یک معامله درست و کم نقص می‌شود. اگر تحلیل بنیادی درستی از یک دارایی داشته باشیم؛ به ندرت گرفتار ضررهای بلندمدت می‌شویم و می‌توانیم سرمایه‌گذاری درست و سود آوری را داشته باشیم.

Comments about course