تصویر برای مدرس فرید تندنویس

فرید تندنویس

دکتری مالی از دانشگاه تهران، مشاور مالی و سرمایه گذاری

سوابق تحصیلی:

  • دکتری مالی از دانشگاه تهران

سوابق کاری:

  • مشاور مالی و سرمایه گذاری
  • تحلیلگر داده‌های مالی

سوابق آموزشی:

  • مدرس دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

همه ی دوره های مدرس

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام