نشست بررسی چشم انداز بازار رمزارزها، فرصت‌ها و تهدیدها


نوع دوره : غیرحضوری
تعداد ساعات آموزش : 3 ساعت
نشست بررسی چشم انداز بازار رمزارزها، فرصت‌ها و تهدیدها

مرکز مالی ایران و انجمن مالی اسلامی ایران

با همکاری انجمن بلاکچین ایران و انجمن مهندسی مالی ایران برگزار می‌کند

عنوان نشست:"بررسی چشم انداز بازار رمزارزها، فرصت‌ها و تهدیدها"

 

 

موضوع پر مخاطب این روزها رمزارزها هستند که در فرایند توسعه کشورهای فقیر نقش مهمی ایفا می‌کنند. اتصال این کشورها با کمترین زیر ساخت‌ها و بالاترین ضریب اطمینان به خدمات مالی دنیا جهش بزرگی برای کشورهای در حال توسعه بوده است.

 

مهم‌ترین بخش قابل توجه این است که امکان تقلب و دستکاری شرکت ها و افراد بسیار کاهش پیدا میکند و این شفافیت باعث خواهد شد این کشور‌ها به استانداردهای حضور در بازارهای جهانی برسند. جهان پیش رو با توجه به استقبال از بلاک‌چین در حال توسعه است و این امر نه تنها در حوزه مالی بلکه در تمام مناسبات اجتماعی سیاسی و اقتصادی تغییراتی در بر خواهد داشت.

 

 

 

 


نظرات درباره دوره