تصویر برای مدرس تیمور رحمانی

تیمور رحمانی

دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

سوابق تحصیلی:

  • دکتری اقتصاد از دانشگاه تهران
  • کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه تهران
  • کارشناسی علوم اقتصادی از دانشگاه تهران

سوابق کاری:

  • عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

همه ی دوره های مدرس

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام