تصویر برای مدرس استیون ون ویک

استیون ون ویک

مدیر عامل شرکت ارزش گذاری DVCI هلند

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر مجموعه وبینارهای بین المللی (ارزیابی دارایی های نامشهود)

مجموعه وبینارهای بین المللی (ارزیابی دارایی های نامشهود)

تاریخ برگزاری : 1401/06/23
1 جلسه
1 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام