سید فرهنگ حسینی

 دکتری مدیریت مالی گرایش بیمه از دانشگاه تهران  عضوهیئت مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی  و معدنی امیر  تعداد دوره های ارائه شده: 3 دوره

سوابق تحصیلی: 

 • دکتری مدیریت مالی گرایش بیمه از دانشگاه تهران
 • كارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه تهران
 • كارشناسی مهندسی كامپیوتر از دانشگاه شهيد بهشتی

 مدارک حرفه‌ای:

 • مدیریت سبد اوراق بهادار از سازمان بورس و اوراق بهادار 
 • ارزشیابی اوراق بهادار از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • تحلیلگری بازارسرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار 
 • معامله‌گری اوراق تامین مالی از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • اصول بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق کاری:

 • عضوهیئت مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی  و معدنی امیر
 • معاونت سابق سرمایه‌گذاری و اموراقتصادی، هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری 

سوابق آموزشی:

 • مدرس دروس تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، تجزیه و تحلیل تکنیکال، بازارهای و نهادهای مالی در دانشگاه خاتم  
 • مدرس دروس مدیریت مالی پیشرفته 1 و 2(ارزشگذاری اوراق بهادار)، مالی رفتاری، سمینارمالی در دانشگاه ارشاد دماوند
 • مدرس دوره‌های آموزشی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و ارزشگذاری اوراق بهادار  در مرکز مالی ایران 

تمامی دوره های این استاد

تصویر تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی

23 جلسه | 10 ساعت
6,800,000 ریال
غیرحضوری

تصویر دومین دوره جامع آموزشی تحلیل صنایع

دومین دوره جامع آموزشی تحلیل صنایع

در حال برگزاری
100 ساعت
59,990,000 ریال
1400/10/18