تصویر برای مدرس سارا زرگر

سارا زرگر

کارشناسی ارشد MBA گرایش بازار سرمایه، مدیر مالی حسابداری صندوق سرمایه‌گذاری در شرکت سبدگردان سرآمد بازار

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد MBA گرایش بازار سرمایه
  • کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار 

سوابق کاری:

  • مدیر مالی حسابداری صندوق سرمایه‌گذاری، شرکت سبدگردان سرآمد بازار
  • کارشناس اسبق حسابداری صندوق سرمایه گذاری، تامین سرمایه تمدن 

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام