تاریخ برگزاری : 1401/06/26
1 جلسه یک ساعت

رایگان

فهرست اساتید این دوره

مجموعه وبینارهای بین المللی (نقشه راه برای افزایش جریان نقدی در کسب وکار)

از 1401/06/26 تا 1401/06/26 چهارشنبه‌ 26 مرداد 1401   15:30 الی 16:30

نوع دوره : آنلاین
تعداد ساعات آموزش : یک ساعت
مجموعه وبینارهای بین المللی (نقشه راه برای افزایش جریان نقدی در کسب وکار)

"مرکز مالی ایران"

 

نقشه راه برای افزایش جریان نقدی در کسب وکار:

جریان نقدی مقدار خالص پول نقد یا مشابه‌های پول نقد است که به یک کسب‌وکار وارد و از آن خارج می‌شوند. جریان نقدی مثبت نشان می‌دهد که دارایی‌های نقدی یک شرکت در حال افزایش بوده و اجازه پرداخت بدهی ها، سرمایه گذاری مجدد در شرکت، بازگرداندن پول به سهامداران، پرداخت هزینه ها و ایجاد حائلی در برابر چالش‌های مالی آینده را می‌دهد. جریان نقدی منفی یعنی اینکه دارایی‌های نقدی شرکت در حال کاهش است. جریان نقدی خالص، متفاوت از درآمد خالص است، درآمد خالص شامل حساب‌های دریافتنی و سایر مواردی نیز هست که پولی برای آن دریافت نشده است. جریان نقدی برای تعیین کیفیت درآمد شرکت مورداستفاده قرار می‌گیرد که یعنی، شرکت چه قدر نقد شونده است که می‌تواند نشان‌گر این باشد که آیا شرکت دارایی‌های خوبی دارد یا خیر.

 

سخنران:

کرشا کامپبل

 

 

 

 

 

نظرات درباره دوره


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 22110518 - 021

واتساپ: 09912707933

مشاوره رایگان

مشاوره دوره‌های سازمانی