7 جلسه 9 ساعت
6,000,000 ریال
دریافت گواهینامه معتبر در پایان دوره
فهرست اساتید این دوره

آموزش مدیریت مالی فردی


نوع دوره : غیرحضوری
تعداد ساعات آموزش : 9 ساعت
آموزش مدیریت مالی فردی

 

«شما می‌توانید جلسه اول را به صورت رایگان مشاهده کنید.»

 

معرفی بسته آموزشی:

تمامی افراد روزانه با هزاران تراکنش مالی مواجه هستند که این تراکنش‌ها بر روی زندگی شخصی ما و آیندگانمان تاثیر گذار است. برای استفاده حداکثری از درآمد و پس‌انداز خود داشتن سواد مالی بسیار مهم است. با استفاده از سواد مالی می‌توانید تصمیمات مالی خود را مدیریت کرده و بهترین آن‌ها را انتخاب کنیم تا در شرایطی که تورم ارزش زمانی پول را کاهش می‌دهد با سرمایه گذاری مناسب ارزش آن را برای خود و اطرافیانتان حفظ کنید.

مالی شخصی به معنی مدیریت پول، پس انداز و سرمایه گذاری‌های روزانه هر فرد است. مالی شخصی شامل بودجه بندی، مدیریت وام، سرمایه گذاری، مالیات و… می‌باشد. 

امور مالی شخصی در مورد تحقق اهداف مالی شخصی است. بعضی اوقات این اهداف برای اهداف مالی کوتاه مدت باشند و بعضی اوقات برای اهداف بلندمدت از جمله زمان بازنشستگی و… می‌باشند.

 

نظرات درباره دوره