تصویر برای مدرس محمدرضا سیمیاری

محمدرضا سیمیاری

دانشجوی دکتری مالی از دانشگاه شهید بهشتی، مدرس و پژوهشگر مالی و مالی اسلامی

سوابق تحصیلی:

  • دانشجوی دکتری مالی از دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)
  • کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق(ع)

سوابق کاری:

  • ارزیابی و اعتبارسنجی صندوق پژوهش و فناوری توسعه فناوری نانو
    آکادمی هوش مالی؛ شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت

سوابق آموزشی:

  • مدرس مدیریت مالی 1 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
  • مدرس مدیریت مالی 2 در دانشگاه امام صادق(ع) و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
  • مدرس بانکداری و مدیریت بانک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
  • مدرس مدیریت ریسک و بیمه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

تالیفات:

مدیریت مالی شخصی مبتنی بر بیانات مقام معظم رهبری؛ انتشارات دانشگاه جامع امام حسین (ع).
سواد مالی در اروپا (ترجمه گزارش سیاستی OECD)؛ انتشارات قدیانی با همکاری یونسکو و آکادمی هوش مالی.

 

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام