تاریخ برگزاری : 1401/04/01
1 جلسه یک ساعت

رایگان

فهرست اساتید این دوره

مجموعه وبینارهای بین المللی (استانداردهای بین المللی ارزش گذاری(IVS))

از 1401/04/01 تا 1401/04/01 چهارشنبه‌ 1تیرماه 1401   14

نوع دوره : آنلاین
تعداد ساعات آموزش : یک ساعت
مجموعه وبینارهای بین المللی (استانداردهای بین المللی ارزش گذاری(IVS))

"مرکز مالی ایران "

 

استانداردهای بین المللی ارزش گذاری(IVS):

هدف از برگزاری این وبینار آشنایی با استانداردهای بین المللی ارزش گذاری (IVS) است که استانداردهایی برای انجام تکالیف ارزشیابی با استفاده از مفاهیم و اصول به رسمیت شناخته شده هستند که شفافیت و ثبات را در عملکرد ارزشیابی ترویج می کنند. IVSC همچنین رویکردهای عملی و پیشرو را برای رفتار و شایستگی ارزش گذاران حرفه ای ترویج می کند.

 

سخنران:

دکتر اولیسا پرپچکو
عضو هیئت اروپایی شورای استانداردهای ارزش گذاری بین المللی (IVSC)

 

نظرات درباره دوره


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام