تصویر برای مدرس فرشته آهنگری

فرشته آهنگری

کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه خاتم، کارشناس تحلیل بانک صنعت و معدن

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه خاتم
  • کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه آزاد واحد تهران غرب

مدارک حرفه‌ای:

  • تحلیلگری بازارسرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار
  • مدیریت سبد اوراق بهادار از سازمان بورس و اوراق بهادار
  • اصول بازار سرمایه از سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق کاری:

  • کارشناس تحلیل بانک صنعت و معدن
  • تحلیلگر سابق سبدگردان اقتصاد بیدار
  • تحلیلگر و کارشناس سابق صندوق سبدگردان آسمان

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام