تصویر برای مدرس علی نوروزی

علی نوروزی

مدیر عامل شرکت پردازش اطلاعات مالی نوآوران امین

سوابق تحصیلی:

  • کارشناسی، حسابداری، دانشگاه صنعت نفت
  • کارشناسی ارشد، حسابداری، دانشگاه مازندران

سوابق کاری:

  • مدیر ارشد مؤسسه حسابرسی دش و همکاران

 

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام