جلسه اول : دانش مالی


نام دوره:

بسته آموزشی آشنایی با بورس

جلسات

1
جلسه اول : دانش مالی
2
جلسه دوم : بازارهای مالی
3
جلسه سوم : صورت های مالی، ارکان بورس و ابزار های مالی
4
جلسه چهارم : مزایای بورس
5
جلسه پنجم : اصطلاحات بورس و قواعد معاملاتی
6
جلسه ششم : نکات مهم در خرید و فروش، نهادهای مالی و مقدمه ارزشگذاری

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام