holding date : 2022/11/02
1 Sessions 1 Hours

Free

Lecturers

3 Steps to a Recession-Proof Business

from 2022/11/02 to 2022/11/02 چهارشنبه‌ 11 آبان 1401   14 الی 15

Type : Online
Duration : 1 Hours
3 Steps to a Recession-Proof Business

"مرکز مالی ایران"

 

3 اقدام برای داشتن یک کسب و کار مقاوم در برابر رکود:
هر کسب و کاری چالش های مربوط به خودش را دارد. چالش ها جزء ماهیت کسب و کار هستند. اما شرایط بیرونی هم به نوبه خود بر کسب و کارها تاثیر می گذارد. یکی از این شرایط بیرونی، وضعیت اقتصادی کشور است. آیا در شرایط رکود اقتصادی شروع یک کسب و کار، صحیح است ؟ چه کسب و کارهایی در برابر رکود مقاوم هستند ؟
در این نشست به این سوالات و نحوه داشتن کسب و کار مقام در برابر رکورد پرداخته می شود.

سخنران:

کرشا کامپبل

Comments about course


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام