holding date : 2022/05/14
3 Hours

Free

Certificate

سمینار جایگاه سرمایه انسانی در افق پیشروی بازار سرمایه

from 2022/05/14 to 2022/05/14 شنبه   16 الی 19

Type : In-person
Duration : 3 Hours
سمینار جایگاه سرمایه انسانی در افق پیشروی بازار سرمایه

« سمینار تخصصی »

«با همکاری تامین سرمایه تمدن و بورس اوراق بهادار تهران»

یکی از عوامل کلیدی بقای یک سازمان نیروی انسانی بهره ور و کارا است. در واقع، منابع انسانی توانمند و زبده می توانند مهم‌‌ترین مزیت رقابتی یک سازمان باشد. سازمانهای پیشرو با تلاش برای جذب، پرورش، نگهداشت و به کارگیری نیروهای دانشگر مزیت رقابتی امروز و فردای خود را تضمین خواهند کرد.

در همین راستا مرکز مالی ایران با همکاری بورس اوراق بهادار تهران و شرکت تامین سرمایه تمدن با هدف مطرح شدن دغدغه های موجود بین کارفرما و افراد جویای کار در بازار سرمایه اقدام به برگزاری نشست تخصصی جایگاه سرمایه انسانی در افق پیشروی بازار سرمایه در تاریخ 24 اردیبهشت کرده است.

امکانات سمینار:

  • دریافت گواهینامه معتبر از طرف مرکز مالی ایران با تایید شرکت بورس و اوراق بهادار تهران

طول سمینار:

3 ساعت

روز برگزاری:

شنبه‌

24 اردیبهشت

ساعت برگزاری:

16 الي 19

محل برگزاری:

بورس اوارق بهادار تهران

Comments about course