فیلترهای نمایش

فیلتر بر اساس اساتید درس
فیلتر براساس نوع مدرک
مرتب سازی بر اساس :
برگزار شد
تصویر اولین دوره آموزشی مدلسازی مالی در اکسل

اولین دوره آموزشی مدلسازی مالی در اکسل

تاریخ برگزاری : 1401/01/20
10 جلسه
27 ساعت
18,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر اولین دوره آموزشی ارزیابی طرح‌های اقتصادی با اکسل

اولین دوره آموزشی ارزیابی طرح‌های اقتصادی با اکسل

تاریخ برگزاری : 1401/02/20
6 جلسه
15 ساعت
12,500,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر چهارمین دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

چهارمین دوره آموزشی مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

تاریخ برگزاری : 1401/01/20
5 جلسه
20 ساعت
14,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر چهاردهمین دوره جامع آموزشی تحلیل بنیادی

چهاردهمین دوره جامع آموزشی تحلیل بنیادی

تاریخ برگزاری : 1401/01/21
10 جلسه
30 ساعت
15,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر هجدهمین دوره جامع آموزشی کاربردی ارزشگذاری سهام شرکت‌ها

هجدهمین دوره جامع آموزشی کاربردی ارزشگذاری سهام شرکت‌ها

تاریخ برگزاری : 1401/01/24
10 جلسه
27 ساعت
20,000,000 ریال
مشاهده
در حال برگزاری
تصویر نوزدهمین دوره جامع آموزشی کاربردی ارزشگذاری سهام شرکت‌ها

نوزدهمین دوره جامع آموزشی کاربردی ارزشگذاری سهام شرکت‌ها

تاریخ برگزاری : 1401/06/30
9 جلسه
27 ساعت
28,000,000 ریال
مشاهده