عایدی قرارداد اختیارفروش


میزان عایدی حاصله از قرارداد اختیارفروش در سررسید در نمودار زیر نشان داده شده است.

put returnباتوجه به نمودار بالا نتایج زیر قابل استنباط است:

  • در سررسید قرارداد، خریدار اختیارفروش در قیمت‌های پایین‌تر از قیمت اعمال، عایدی مثبت دارد اما فروشنده قرارداد در تمامی قیمت‌ها هیچ عایدی مثبتی ندارد.
  • در هرنقطه ای که دارنده اختیارخرید عایدی مثبت دارد، فروشنده آن عایدی منفی دارد.
Leave your comment
Only registered users can leave comments.