فیلترهای نمایش

فیلتر بر اساس اساتید درس
فیلتر براساس نوع مدرک
مرتب سازی بر اساس :
برگزار شد
تصویر ششمین دوره آموزشی معاملات الگوریتمی با پایتون

ششمین دوره آموزشی معاملات الگوریتمی با پایتون

تاریخ برگزاری : 1401/02/25
15 جلسه
35 ساعت
35,000,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر اولین دوره جامع آموزش تجارت بین الملل (مقدماتی تا پیشرفته)

اولین دوره جامع آموزش تجارت بین الملل (مقدماتی تا پیشرفته)

تاریخ برگزاری : 1401/02/23
22 جلسه
122 ساعت
65,500,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر چهارمین دوره‌ جامع آمادگی شغلی حسابداری شرکت‌های کارگزاری

چهارمین دوره‌ جامع آمادگی شغلی حسابداری شرکت‌های کارگزاری

تاریخ برگزاری : 1401/02/18
12 جلسه
35 ساعت
37,500,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر پانزدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل بنیادی

پانزدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل بنیادی

تاریخ برگزاری : 1401/05/22
10 جلسه
30 ساعت
28,500,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر پنجمین دوره جامع آمادگی شغلی حسابداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

پنجمین دوره جامع آمادگی شغلی حسابداری صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تاریخ برگزاری : 1401/04/13
16 جلسه
45 ساعت
39,500,000 ریال
مشاهده
برگزار شد
تصویر پانزدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل تکنیکال

پانزدهمین دوره جامع آموزشی تحلیل تکنیکال

تاریخ برگزاری : 1401/04/03
8 جلسه
32 ساعت
22,000,000 ریال
مشاهده