بررسی یک اختیارخرید سهام


فرض کنید اختیار خرید سهام شرکتی  10 دلار است. سررسید قرارداد شش‌ماه دیگر و قیمت توافقی قرارداد 50 دلار است. می‌توان وضعیت سود و زیان طرفین قرارداد در سررسید را مشخص کرد. در صورتی که در سررسید، قیمت سهم در بازار بیش از 50 دلار باشد، دارنده قرارداد راضی بوده و به جای خرید سهم از بازار اقدام به اعمال قرارداد می‌کند تا سهم را 50 دلار از فروشنده قرارداد خریداری کند. در صورتی که در سررسید، قیمت سهم در بازار کمتر از 50 دلار باشد، دارنده قرارداد تمایلی به اعمال ندارد زیرا در بازار با قیمت کمتری به سهم دسترسی خواهد داشت. درنتیجه قرارداد اعمال نخواهد شد. در وضعیتی که قرارداد اعمال می‌شود، فروشنده قرارداد باید سهام را در تملک خود داشته باشد تا بتواند به خریدار قرارداد ارائه دهد. خریدار نیز باید 50 دلار در اختیار داشته باشد تا به فروشنده در ازای دریافت سهم ارائه دهد. در وضعیتی که قرارداد اعمال نمی‌شود، کل بده بستان بین طرفین قرارداد 10 دلار است. درواقع خریدار قرارداد در زمان انعقاد قرارداد 10 دلار برای خرید قرارداد از دست داده و فروشنده قرارداد 10 دلار برای فروش قرارداد بدست آورده است.

خریدار یا دارنده قرارداد اختیارمعامله تنها در صورتی اقدام به اعمال قرارداد می‌کند که انجام آن منفعتی برای وی داشته باشد. فروشنده یا ناشر قرارداد اختیارمعامله در صورت درخواست خریدار و اعمال قرارداد از طرف وی، ملزم به انجام قرارداد است. خریدار یا دارنده قرارداد اختیارمعامله می‌تواند اوراق خود را تا زمان سررسید قرارداد نگه‌داری کند و در آن زمان نسبت به اعمال یا عدم اعمال آن تصمیم‌گیری کند. همچنین می‌تواند تا سررسید قرارداد، در بازار ثانویه به معامله این اوراق بپردازد و به خریدار دیگری بفروشد.

 

نظر خود را ارسال کنید
فقط کاربرانی که عضو هستند می توانند نظر خود را ارسال کنند.

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام