تصویر برای مدرس زهرا کهن‌دل

زهرا کهن‌دل

دکتری تخصصی حسابداری، کارشناس مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار

سوابق تحصیلی:

  • دکتری تخصصی حسابداری

سوابق کاری:

  • کارشناس مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر هفتمین دوره جامع آموزشی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

هفتمین دوره جامع آموزشی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

تاریخ برگزاری : 2021/12/09
6 جلسه
24 ساعت
برگزار شد
تصویر فهم و تحلیل صورت‌های مالی(بوت کمپ بورس 360)

فهم و تحلیل صورت‌های مالی(بوت کمپ بورس 360)

تاریخ برگزاری : 2022/07/16
10 جلسه
20 ساعت