استان آذربایجان غربی


نمايندگي استان آذربایجان غربی (15)

شرکت : ارزش آفرين انديشه گيتی (سهامی خاص)

شهرستان ارومیه

آدرس :

دفتر مركزي؛ اروميه بلوار بهشتي پرديس شهر دانشگاه اروميه
دفتر دوم؛ بلوار نبوت روبروي خيابان تمكين وش ساختمان كاج طبقه هفتم
 مرکز مالی ایران (نمایندگی ارومیه)

تلفن :

04433457920  دفتر مرکزی

04433388175 دفتر نبوت

loading...

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام