1 Sessions 3 Hours

Free

Lecturers

وبینار آتی سهام


Type : Online
Duration : 3 Hours
وبینار آتی سهام

« وبینار آتی سهام »

تنوع و امکان استفاده از ابزارهای مالی مختلف در بازار سرمایه کشور نشان دهنده اهتمام بازار نسبت به ارزش سرمایه و سهامداران است. با توجه به اینکه این روزها رغبت اهالی بازارهای مالی به بازارهای مشتقه و قراردادهای اختیار معامله افزایش داشته، آموزش و طرح بحث در خصوص این ابزارها می‌تواند کمک شایانی به افراد ارایه نماید تا تحلیل و معاملات خود را بهینه‌سازی نمایند.

معاملات آتی سهام نیز از جمله ابزارهایی است که امروزه در بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفته؛ در این وبینار آموزشی بنا داریم در مورد این نوع از معاملات بصورت کامل و عملیاتی بحث کنیم و آموزش گام به گام بهره‌مندی از این نوع معاملات را ارایه دهیم.

Comments about course