تاریخ برگزاری : 1401/09/10
4 جلسه 24 ساعت

6,360,000 ریال

دریافت گواهینامه معتبر در پایان دوره

دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مالی برای مدیران و کارشناسان حقوقی

از 1401/09/10 تا 1401/10/29

نوع دوره : حضوری
تعداد ساعات آموزش : 24 ساعت
دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مالی برای مدیران و کارشناسان حقوقی

نظرات درباره دوره


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام