تصویر برای مدرس سید مرتضی حسینی

سید مرتضی حسینی

مدیرعامل شرکت مبنا فرتاک آریا

سوابق کاری:

  • مدیرعامل شرکت مبنا فرتاک آریا

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر وبینار چشم انداز صنایع در سال 1401

وبینار چشم انداز صنایع در سال 1401

تاریخ برگزاری : 2021/12/31
11 جلسه
6 ساعت