holding date : 2023/01/10
3 Sessions 9 Hours

4,270,000 Rial

Certificate
Lecturers

دوره آموزشی شخصیت شناسی و مهارت های برقراری ارتباط موثر در سازمان

from 2023/01/10 to 2023/01/23

Type : In-person
Duration : 9 Hours
دوره آموزشی شخصیت شناسی و مهارت های برقراری ارتباط موثر در سازمان

Comments about course


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام