تاریخ برگزاری : 1401/10/20
3 جلسه 9 ساعت

€3373300/00

دریافت گواهینامه معتبر در پایان دوره
فهرست اساتید این دوره

دوره آموزشی شخصیت شناسی و مهارت های برقراری ارتباط موثر در سازمان

از 1401/10/20 تا 1401/11/03

نوع دوره : حضوری
تعداد ساعات آموزش : 9 ساعت
دوره آموزشی شخصیت شناسی و مهارت های برقراری ارتباط موثر در سازمان

نظرات درباره دوره


 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام