دکتر علی صالح آبادی به عنوان سکاندار جدید بانک مرکزی انتخاب شد.

Wednesday , 06 October 2021

دکتر علی صالح آبادی، رئیس انجمن مالی اسلامی ایران، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام و دانش آموخته مقطع دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران بوده و پیش از این مدیرعاملی بانک توسعه صادرات ایران را به مدت ۷ سال و ریاست سازمان بورس واوراق بهادار را به مدت یک دهه بر عهده داشته است.

مرکز مالی ایران انتصاب شایسته جناب آقای دکتر علی صالح آبادی، استاد فرهیخته این مجموعه را تبریک عرض نموده و برای ایشان در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت و توفیق خدمت بیش از پیش می نماید.

Leave your comment


Only registered users can leave comments.