Picture for instructor Saeed Jamshidi Fard

Saeed Jamshidi Fard

رییس شورای جامعه حسابداران رسمی ایران دکتری حسابداری

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام