Picture for instructor Saeed Jamshidi Fard

Saeed Jamshidi Fard

رییس شورای جامعه حسابداران رسمی ایران دکتری حسابداری

all courses of this master