holding date : 2020/06/11
12 Hours
3,440,000 ریال
Lecturers

دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

from 2020/06/11 to 2020/06/12

Type : Online
Duration : 12 Hours
دوره آموزشی تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی

*این دوره در تاریخ 22و23 خرداد ماه به مدت 12 ساعت روزهای 5 شنبه و جمعه از ساعت 8:30 الی 14:30 برگزار خواهد شد.

                                                       امتیاز تمدید گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه:

                                                            الف و ب:5

                                                             ج:4


Comments about course