تصویر برای مدرس محمد واحدی

محمد واحدی

كارشناسي ارشد مديريت اجرايي از دانشگاه تهران، كارشناس ارشد بورس كالا در كارگزاری مبين سرمايه 

سوابق تحصیلی:

  • كارشناسی ارشد مديريت اجرايی از دانشگاه تهران 
  • مهندسي منابع طبيعي از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال 

سوابق کاری:

  • كارشناس ارشد بورس كالا، كارگزاری مبين سرمايه 

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام