تصویر برای مدرس محمدرضا فرحی

محمدرضا فرحی

دکتری اقتصاد و فاینانس از دانشگاه Pompeo Fabra اسپانیا، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت بیمه بازار

سوابق تحصیلی:

  • دکتری اقتصاد و فاینانس از دانشگاه Pompeo Fabra اسپانیا
  • کارشناس ارشد اقتصاد از دانشگاه Toulouse فرانسه
  • کارشناس ارشد فاینانس از دانشگاه بارسلونای اسپانیا

سوابق کاری:

  • بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت بیمه بازار
  • رئیس کمیته سرمایه گذاری مرکز نوآوری فینوا
  • مدیر مالی گروه سرمایه گذاری شرکت رهنما
  • عضو هیئت مدیره شرکت پایتخت آریانا

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر هفتمین دوره آموزشی ارزشگذاری استارتاپ‌ها

هفتمین دوره آموزشی ارزشگذاری استارتاپ‌ها

تاریخ برگزاری : 2022/02/25
7 جلسه
22 ساعت