تصویر برای مدرس محمدمهدی محرابی

محمدمهدی محرابی

كارشناسي ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آزاد قم، مدیر مرکز مالی و بازرگانی تجارت نوین

سوابق تحصیلی:

  • كارشناسي ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آزاد قم
  • کارشناسی مدیریت حرفه ای بورس از دانشگاه مدیریت صنعتی تبریز

سوابق کاری:

  • مدیر مرکز مالی و بازرگانی تجارت نوین
  • مدیر شعبه قم سبدگردان هدف
  • مدیر شعبه تبریز و قم کارگزاری بانک دی

سوابق آموزشی:

  • مدرس تحلیل بنیادی مقدماتی و پیشرفته
  • مدرس تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته
  • مدرس آموزش اکسل و توابع مالی و مدلسازی
  • مدرس تابلوخوانی و آشنایی با بورس