تصویر برای مدرس محمد بختیار نصرآبادی

محمد بختیار نصرآبادی

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره هلدینگ مالی توسعه توکا فولاد

سوابق تحصیلی:

 • فارغ التحصیل کارشناسی مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)
 • فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه امام صادق (ع)
 • دانشجوی ترم آخر دکترای مدیریت مالی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
 • فارغ التحصیل کارشناسی رشته حقوق

سوابق کاری:

 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره هلدینگ مالی توسعه توکا فولاد از دی 1400 تاکنون
 • عضو هیئت مدیره کارگزاری باهنر فولاد مبارکه
 • مشاور شرکت سبدگردان تصمیم نگار
 • عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین
 • عضو کمیته سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری نوین (سنوین)
 • عضو کمیته سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری آذر
 • مدیر عامل و عضو هیئت مدیره هلدینگ تامین آتیه درخشان نوین
 • مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری ها در شرکت تامین سرمایه بانک مسکن
 • مدیر سرمایه گذاری صندوق در صندوق سرمایه گذاری مشترک بانک مسکن
 • مدیر سرمایه گذاری صندوق در صندوق سرمایه گذاری واسطه گری مالی یکم (دارا یکم)
 • مدیر سرمایه گذاری صندوق در صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان شمالغرب (صغرب)
 • عضو غیرموظف هیئت مدیره کارگزاری بانک مسکن
 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان
 • مدیرعامل شرکت کارگزاری آریانوین (مربوط به بانک قوامین)
 • عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 02162843000

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام