دکتر میثم فدایی واحد، مدیرعامل شرکت فرابورس ایران شد

Sunday , 16 January 2022

دکتر میثم فدایی واحد دانش آموخته مقطع دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی و از اساتید مرکز مالی ایران بوده و پیش از این سرپرستی فرابورس ایران و قبل از آن مسئولیت مدیریت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار را بر عهده داشت.

مرکز مالی ایران ضمن قدردانی از تلاش ها و زحمات چندین ساله جناب آقای دکتر امیر هامونی، انتصاب جناب آقای دکتر میثم فدایی واحد را تبریک عرض نموده و آرزوی موفقیت و بهروزی برای ایشان می نماید.

Leave your comment


Only registered users can leave comments.