تصویر برای مدرس مهدی برآسود

مهدی برآسود

دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی، مدیرعامل شرکت عصر شبکه پایا

سوابق تحصیلی:

  • دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق کاری:

  • مدیرعامل شرکت عصر شبکه پایا
  • مدیر کارگروه مالی رفتاری، انجمن مالی مهندسی ایران
  • عضو انجمن مهندسی مالی ایران

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر بوت کمپ بورس 360

بوت کمپ بورس 360

تاریخ برگزاری : 1401/02/25
360 ساعت
برگزار شد
تصویر دوره آموزشی مالی رفتاری بازار سرمایه

دوره آموزشی مالی رفتاری بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 1401/11/17
4 جلسه
12 ساعت

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام