تصویر برای مدرس مهدی برآسود

مهدی برآسود

دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی، مدیرعامل شرکت عصر شبکه پایا

سوابق تحصیلی:

  • دکتری مهندسی مالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی
  • کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق کاری:

  • مدیرعامل شرکت عصر شبکه پایا
  • مدیر کارگروه مالی رفتاری، انجمن مالی مهندسی ایران
  • عضو انجمن مهندسی مالی ایران

همه ی دوره های مدرس

برگزار شد
تصویر بوت کمپ بورس 360

بوت کمپ بورس 360

تاریخ برگزاری : 2022/05/15
360 ساعت
برگزار شد
تصویر دوره آموزشی مالی رفتاری بازار سرمایه

دوره آموزشی مالی رفتاری بازار سرمایه

تاریخ برگزاری : 2023/02/06
4 جلسه
12 ساعت