تصویر برای مدرس مسعود کرامتی

مسعود کرامتی

دکتری مديريت کارآفرینی از دانشگاه آزاد اسلامی، کارشناس متخصص معاونت اقتصادی سازمان تامین اجتماعی

سوابق تحصیلی:

  • دکتری مديريت کارآفرینی گرايش بيمه از دانشگاه آزاد اسلامی
  • کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
  • کارشناسی مدیریت بیمه از دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق کاری:

  • کارشناس متخصص معاونت اقتصادی سازمان تامین اجتماعی