معرفی اعضای جدید هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

Thursday , 14 October 2021

دکتر مجید عشقی، از سوی اعضای شورای عالی بورس به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد.
همچنین در این جلسه دکتر محسن خدابخش، دکتر مهرداد مسعودی‌فر، دکتر علیرضا ناصرپور‌ و دکتر حسن فرج‌زاده به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی شدند.
مرکز مالی ایران انتصاب شایسته اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار را تبریک عرض نموده و برای ایشان در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت بیش از پیش می‌نماید.

Leave your comment


Only registered users can leave comments.