تصویر برای مدرس محمود حسنلو

محمود حسنلو

مدیر سامانه‌های اطلاعاتی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)

سوابق کاری:

  • مدیر سامانه‌های اطلاعاتی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات)

 

 

از راه های زیر می توانید با ما ارتباط برقرار کنید

تلفن: 09053581528

واتساپ : 09912707933

ارتباط با ادمین تلگرام